Edvard Brekke

Biografi


Edvard Brekke er en selvlært kunstner som er vokst opp i det lille øysamfunnet Veierland i Vestfold.
Han er født inn i en høvdingeslekt i Maoma Village i Zambia.

Faren var eventyrer, lektor og journalist fra Norge.
Han flyttet som liten gutt til Norge og øysamfunnet Veierland med søsteren og faren sin.

På Veierland lærte han seg å bli glad i naturen og undre seg over alle hemmelighetene som finnes der.

Han har en stor fascinasjon for Lys og alle muligheten lyset gir når man prøver å skape noe unikt.

Som kunstner lager han hovedsakelig ting til seg selv.

Kreasjonene hans er alle styrt av en sterk indre estetisk sans med et evig mål om å skape noe vakkert & magisk.

Alle kunstverkene er tidkrevende å produsere, så han lager  kun noen få eksemplarer av hver på bestilling.


I tillegg til å holde på med kunst har han jobbet med industriell produksjon i over 15 år.

Denne erfaringen kombinert med at han er Teknisk Tegner

har gjort han til en god samarbeidspartner for andre kunstnere.

Fra 2016 til 2020 har han hovedsakelig jobbet med Vebjørn Sand og Eimund Sand.

Sammen har de realisert flere store kunstverk.

Som Altersmykket til Jessheim kirke og Roseslottet 2020.

Altersmykket laget han produksjonstegninger til.

Edvard produserte også kunstverket på oppdrag fra, og i samarbeid med SandAtelier.

Roseslottet 2020 jobbet han med i nesten 3 år.

Edvard har tegnet hele parken og laget produksjonstegninger til nesten alle skupturene. 

Gjennomføring av prosjektet koordinerte han i samarbeid med kunstnerne Eimund Sand og Vebjørn Sand.